Érintésvédelmi felülvizsgálat

ÉRINTÉSVÉDELEM – ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM

Mit tegyünk, ha nem akarjuk az MSZ HD 60364-6 összes vizsgálatát elvégezni.A magyar jogszabályok „csak” az áramütés elleni védelem ellenőrzését írják elő. Ezt hívjuk mi érintésvédelemnek.Ez lehet felülvizsgálat vagy szerelői ellenőrzés.Az érintett jogszabályok például:

  • 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 19. §.
  • 8/1981 (XII.27.) IpM rendelet a Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról (KLÉSZ)

A képlet egyszerű: vagy elkészítjük az MSZ HD 60364-6:2007 első vagy időszakos jelentését, vagy átszabjuk, hogy megfeleljen az áramütés elleni védelem (érintésvédelem) követelményeinek.
A szabványok az MSZ HD 60364 sorozatra hivatkoznak. Ha régebbi épületet ellenőrzünk, ne felejtsük el kijavítani a szabványhivatkozásokat.
Az elvégzett felülvizsgálatoknál az MSZ 172-1 szerint nem szükséges vizsgálatok nincsenek kitörülve, hanem NSZ – vizsgálat nem szükséges jelöléssel vannak ellátva.
Az alapdokumentációhoz nyugodtan használhatjuk az MSZ HD 60364-6 jegyzőkönyveit, persze javítsuk/töröljük a nem kellő hivatkozásokat.

Így például megúszhatjuk a villamos berendezés szigetelési ellenállás mérését, amit utálunk.Az érintésvédelem mérés és felülvizsgálat után a minősítő irat az MSZ 2364 sz. szabvány [MSZ 172/1.sz.szabvány] előírásai szerint készül, amely tartalmazza a részletes mérési jegyzőkönyvet. 
Az érintésvédelmi minősítő irat tartalmazza a részletes mérési eredményeket:
>>védővezetős hálózat “földelés, nullázás” mérése
>>törpefeszültségű rendszerek mérése
>>kettős és megerősített szigetelésű berendezések minősítése…stb.
Az Érintésvédelmi Szabványossági vizsgálatát több éves tapasztalattal és minden esetben fokozott körültekintéssel végezzük 

Minősítő iratokat két eredeti példányban készítjük el, mely minden esetben, tartalmazza az ÉV mérés eredményeit. Az ÉV minősítő iratokat a megrendelő telephelyén nyújtjuk át, illetve postázzuk.


Érintésvédelmi mérés esedékessége

  • minden villamos berendezés üzembe helyezését megelőzően
  • felújítás és minden olyan javítás esetén, amely az érintésvédelem működését lényegesen befolyásolhatja

Érintésvédelmi Felülvizsgálat, ÉVF célja:

A villamos berendezés meghibásodásából eredő áramütéses balesetek megakadályozása. Az áramütéses balesetek nagy része úgy következik be, hogy a balesetes a villamos szerkezet olyan részét (úgynevezett test-ét) érinti meg, amely üzemszerűen feszültségmentes, de hiba, testzárlat következtében feszültség alá kerül. Ezek megakadályozására tett intézkedéseket érintésvédelemnek hívják. Áramütésről akkor beszélünk, amikor valamely áramforrás áramköre az ember testén keresztül záródik, és ennek következtében a testen keresztül folyó áram az élettani hatásai miatt az egészséget, vagy súlyosabb esetben az életet veszélyezteti. Ez a feltétel a gyakorlatban akkor valósul meg, amikor egy villamos üzemű szerkezet külső burkolata meghibásodás folytán feszültség alá kerül. Az érintésvédelem azokat a műszaki intézkedéseket jelenti, amelyek az üzemszerűen feszültségmentes, tehát feszültség alatt nem álló, de meghibásodás következtében a földhöz képest veszélyes mértékű feszültség alá kerülő részek érintésekor bekövetkező áramütést akadályozzák meg. Az érintésvédelem tehát tulajdonképpen a villamos áramütéses balesetek elleni védelemre szolgál, ahol a veszélyt az elektromos áram, illetve az elektromos áramnak az élő szervezetre gyakorolt hatása jelenti. Az áramütés körülményeitől függően ez a hatás széles skálán mozoghat: a gyenge “rázás” érzettől a halálos balesetig. Az elektromos áram veszélyességét az is fokozza, hogy az ember közvetlen érintésen kívül fizikailag nem érzékeli a számára veszélyes, vagy általa nem várt, rendellenes feszültség jelenlétét, szemben más veszélyforrásokkal, ahol fizikai jelzést is kaphat a veszélyről pl. szag, hőmérséklet, optikai- vagy hangjelenség formájában. Ebből következően lényegesen eltér az áramütéses balesetek megelőzését szolgáló műszaki-biztonsági intézkedések (jogszabályok, szabályzatok, szabványok) jellege a másfajta baleseteket megelőző intézkedésektől. 

A minket körülvevő tárgyak ma már jelentős többsége elektromos működtetésű. A konyhai kávédarálótól és hűtőgéptől kezdve, a mosógépen át, egészen a műhelyek fúrógépéig és az irodák nyomtatójáig mindnek kell, hogy legyen érintésvédelme. Ezt a védelmet, hogy mindig megfelelően láthassa el feladatát, rendszeres, rendeletben megszabott időközönként, ellenőrizni kell. 

Érintésvédelmi Felülvizsgálattal kapcsolatban érdeklődjön elérhetőségeinken